پکن

پکن پایتخت چین و یکی از چهار منطقه خودگردان در جمهوری خلق چین است.

هتلهای این شهر


هتل *5 لوکس شانگریلا بیجینگ با فاصله 15 دقیقه از قصر تابستانی و سالن نمایشگاه پکن می باشد.