پیزا

این شهر ساحلی در مرکز ایتالیا، در غرب فلورانس و ناحیه توسکانی قرار دارد و از مرکز صنعتی ، توریستی و فرهنگی ایتالیا به شمار می رود .

پکیجهای این شهر